Internationale conferentie 2018

  Verbondenheid

  de liefdevolle professional

  Gerard Kocken

  Nederland

  Gerard Kocken is senior GZ-psycholoog bij orthopedagogisch behandelcentrum Lijn5 en is verantwoordelijk voor diagnostiek,  behandeling en triage. Hij ontwikkelde ‘de dialoog’. Hierin wordt de kennis over de sociale informatie verwerking en de executieve functies van de jongere ingezet om de communicatie tussen cliënt en begeleider te  bevorderen.

  Gerard Kocken heeft samen met Gerard Koenen (oud medewerkers Prinsenstichting) een klinische les ontwikkeld waarin de essentie van GT en Dialoog zijn samengevoegd.

  Plenaire presentatie

  Titel: Teach them right!

  Een professionele betrokken omgangsrelatie opbouwen met een cliënt is geen sinecure. Persoonsfactoren , de missie en visie van de hulpverlenersinstantie en de omstandigheden waarin hulp verleend wordt zijn van invloed op de hulpverlener. Genoemde factoren kunnen stressoren zijn. Aandacht voor het welzijn van die hulpverlener (lees: ont stressen) is essentieel om de grondhouding behorend bij GT vorm te kunnen geven.

  Betrokken bejegening valt of staat bij wederkerigheid. Dit moet gevoed worden door een organisatie die zich lieert met zijn zorgverleners/werknemers. Zij zijn vervolgens in staat zich te verbinden met de cliënt. Dit geldt binnen alle vormen van hulpverlenen, zowel jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en onderwijs.

  NIEUWSBRIEF & WEBSITES

  Als je de speciale conferentie nieuwsbrief
  wilt ontvangen, kun je je hier aanmelden.   

  Aanmelden

   

  www.gentleteaching.nl

  www.gentleteaching.com 

  CONTACT

  Stichting GENTLE TEACHING
  Bremmerlaan 3
  3431 GV Nieuwegein
  tel. 0655161136
  email: info@gti2018.nl

   

  Image
  Image
  Image