Internationale conferentie 2018
  Verbondenheid
  de liefdevolle professional
  1, 2 & 3 oktober, Breukelen
  Image

  Verbondenheid

  Het is voor alle mensen belangrijk om zich verbonden te voelen met anderen. Vooral met mensen die een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven, zoals ouders, partners, andere naaste familie en hele goede vrienden. Voor mensen die voor hun dagelijks welzijn afhankelijk zijn van professionals, is het belangrijk dat ze met hen een hechte verbondenheid ervaren.

  De liefdevolle professional

  Verbondenheid kan pas ontstaan als de hulpverlener zich niet alleen als de deskundige professional opstelt, maar als een betrokken mens die een warme relatie aangaat met de persoon die hulp krijgt; als een liefdevolle professional. De liefdevolle professional benadert de ander niet als patiënt of cliënt waarbij de aandoening of de beperking centraal staat, maar als een volwaardig medemens waarmee hij een relatie aangaat waarin de ander zichzelf kan zijn en zijn of haar eigen kwaliteiten kan laten zien.

  Image

  Sinds 1999 wordt jaarlijks een internationale conferentie georganiseerd in het kader van Gentle Teaching. Van oorsprong is Gentle Teaching een benadering voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk begeleidbaar gedrag. In plaats van het beheersen en willen veranderen van het gedrag van mensen, staat bij Gentle Teaching het ontwikkelen van een onvoorwaardelijke veilige en liefdevolle relatie centraal. Deze relatie moet zo krachtig zijn, dat het mogelijk wordt de persoon op stressvolle momenten de ondersteuning en veiligheid te bieden die hij nodig heeft. Hiermee worden gedragsescalaties op een liefdevolle manier voorkomen.

  Gentle Teaching is ontwikkeld in de VS in de jaren 80 van de vorige eeuw. In de loop der jaren heeft Gentle Teaching zich inhoudelijk ontwikkeld en verdiept en ook verspreid over de wereld. Gentle Teaching wordt gezien als een algemeen toepasbare manier van begeleiden van, of zorgen voor mensen die zich onvoldoende gesteund (kunnen) voelen in het omgaan met hun emoties, en voor wie het moeilijk is zich onvoorwaardelijk veilig en geliefd te voelen in het contact met anderen. Gentle Teaching kan ook gebruikt worden in de opvoeding en het onderwijs van kinderen met of zonder bijzondere kwetsbaarheden.

  NIEUWSBRIEF & WEBSITES

  Als je de speciale conferentie nieuwsbrief
  wilt ontvangen, kun je je hier aanmelden.   

  Aanmelden

   

  www.gentleteaching.nl

  www.gentleteaching.com 

  CONTACT

  Stichting GENTLE TEACHING
  Bremmerlaan 3
  3431 GV Nieuwegein
  tel. 0655161136
  email: info@gti2018.nl

   

  Image
  Image
  Image